อัสนี โชติกุล – พูดมาเลย


Song: Pood Ma Loey
Artist: Asanee Chotikul
Directed By: สาลินี เขมจรัส
Record Label: Muzik Move Records

Watch